Z powrotem

Regulamin

Regulamin

Niniejsze warunki („Umowa”) określają ogólne warunki korzystania z serwisu goldeneyejewellery.net („Witryna internetowa” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a Golden Eye Jewellery (prowadzącą działalność jako „Incioglu Tur. Tic. Ltd Şti”, „my”, „nas” lub „nasz”) . Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie możesz jej zaakceptować i nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług ani z nich korzystać. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową między Tobą a Incioglu Tur. Tik. Ltd Şti, mimo że jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, i reguluje korzystanie z Witryny i Usług.

Chociaż Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek aprobaty, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia ani powiązania z jakimkolwiek zasobem, do którego prowadzi łącze, chyba że wyraźnie zaznaczono tutaj. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę ani nie udzielamy gwarancji na oferty jakichkolwiek firm lub osób fizycznych ani na zawartość ich zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści jakichkolwiek innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z wszelkich zasobów, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza w Witrynie. Łączenie się z innymi zasobami poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Umowy wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Umowy, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Umowy (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie oznaczać zgodę na te zmiany.

Akceptacja niniejszych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich. Niniejsze zasady i warunki zostały utworzone przy pomocy Zasady witryny.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszej Umowy, zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z poniższych danych:

Şekerhane, Atatürk Blv. No:7 D:B, ​​07400 Alanya/Antalya

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 10 marca 2023 r

×